web2jobs nedir?

web2jobs dijital yetkinliği artırmanın yanında eğitim ve iş dünyalarını bir araya getirmekle görevli Avrupa çapında bir projedir. Avrupa Birliği bünyesinde işbirliği yapan sekiz kurum, olgun ve işsiz yetişkinleri desteklemeye yönelik olan istihdam edilebilirliği geliştirmeye dayalı ‘Web 2.0’ öğrenme programında birlikte yer alacaklardır. 

Ne yapacak?

web2jobs projesi, Mesleki Eğitim, İstihdam Edilebilirlik ve Yetişkin Eğitimi sunanlara kapsamlı bir ‘Eğitmen Eğitimi’ programı geliştirecek ve bu programı uygulayacaktır. Program, iş arayan yetişkinlerin istihdam edilebilirliğini geliştirmede Web2 ve sosyal medya ağlarının etkin kullanımını esas alacaktır.

Nasıl çalışacak?

web2jobs, özellikle sosyal medyaya alışkın olmayan ve/ya da sosyal medya kullanımında kendisini rahat ve güvende hissetmeyen ve öğrencilerin eğitiminde sosyal medyayı sürekli kullanmayan yaşlı eğitimcileri hedef alacaktır. Programdan en fazla yararlanacak olanlar (45 yaş üstündeki iş arayanlar) aynı zamanda iş bulma sürecinde sosyal bilgi işlemini kullanmış olma ihtimali en az olan kişilerdir.

1

web2jobs projesi ,Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme için Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı Yenilikçi İçerikler, Hizmetler, Pedagojiler ve Uygulamaların Geliştirilmesi (Temel Etkinlik 3) tarafından bağış fonuyla finanse edilir.

2

Ortaklığımız 8 Avrupa Birliği ülkesinden oluşur: Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, Türkiye, ve Birleşik Krallık..
web2work-2

web2jobs

  • Sosyal Medya Yoluyla İstihdam Edilebilirlik

    İşverenler arasında yapılan geniş çaplı çalışma, sosyal medyanın istihdam ve iş bulmadaki artan önemine dikkat çekmektedir:

    “2010 yılında sosyal istihdam yöntemini kullanan veya kullanmayı planlayan katılımcıların oranı yaklaşık yüzde 10’luk artışla yüzde 83’ten yüzde 94’e yükselmiştir.”  (Jobvite, 2013) .

İstihdam Etme Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü

İstihdam Etme Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü

“İşverenlerin yüzde 94’ü işe alma sürecinde ya sosyal medya kullanıyor, ya da sosyal medya kullanımını planlıyor” (Jobvite 2014).

‘Dijital yerli’ misiniz?

‘Dijital yerli’ misiniz?

Sosyal medya iş dünyasında giderek yaygınlaşıyor ve bu yaygınlığı daha fazla artacak gibi görünüyor.

Sosyal medya ne sunuyor?

Sosyal medya ne sunuyor?

  • Ortak ağlar!
  • Bağlantılar!
  • İşbirliği!
  • İşe alım!
  • Fırsatlar!

Sosyal Paylaşım Siteleri

Sosyal Paylaşım Siteleri

İşverenlerin yüzde 94’ü LinkedIn aracılığıyla istihdam sağladıklarını bildirmektedir. 2014 yılında bu oran Facebook’ta yüzde 65 ve Twitter’da yüzde 45’te kalmıştır.