Czym jest web2jobs?

web2jobs to międzynarodowy projekt mający na celu rozwijanie kompetencji związanych z technologią cyfrową i połączenie edukacji z pracą. Osiem organizacji partnerskich z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej nawiąże współpracę w celu opracowania programu edukacyjnego „Web 2.0”, który zwiększy szanse dorosłych bezrobotnych osób na rynku pracy.

Na polega projekt?

Projekt web2jobs będzie miał na celu opracowanie i pilotaż programu „Treningu dla trenera” skierowanego do instytucji szkolenia zawodowego, instytucji działających na rzecz zwiększenia szans osób bezrobotnych na rynku pracy i instytucji szkolących osoby dorosłe. Program koncentruje się na efektywnym stosowaniu Web2.0 i mediów społecznościowych w celu zwiększenia szans na zatrudnienie osób dorosłych poszukujących pracy.

Do kogo adresowany jest projekt?

web2jobs skierowany jest w szczególności do starszych trenerów, którzy nie są zaznajomieni z mediami społecznościowymi, nie czują się komfortowo, używając ich i obecnie nie wykorzystują ich do wspierania uczniów.  Beneficjentami końcowymi projektu (osoby w wieku powyżej 45 lat poszukujące pracy)  są również osoby, którym najtrudniej jest przyswoić sobie sposoby korzystania z mediów społecznościowych w celu znalezienia zatrudnienia.

1

Projekt web2jobs jest współfinansowany jest z Programu Uczenie się przez Całe Życie Unii Europejskiej, w ramach Wspierania tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie (Działanie kluczowe 3).

 

2

 W skład partnerstwa wchodzą organizacje z ośmiu krajów Europy: Francji, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Turcjii Wielkiej Brytanii. 
web2work-2

web2jobs

  • Szanse na zatrudnienie za pośrednictwem mediów społecznościowych

     Ogólnoświatowe badanie przeprowadzone wśród pracodawców pokreśla wzrost znaczenia mediów społecznościowych w procesie rekrutacji:

    "94% respondentów używa lub planuje używać mediów społecznościowych w celach rekrutacji, co stanowi niemal dziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do 83% respondentów stosujących rekrutację społecznościową w 2010 r.” (Jobvite, 2013).

     

Media społecznościowe w procesie rekrutacji

Media społecznościowe w procesie rekrutacji

“94% rekrutujących używa lub planuje używać mediów społecznościowych do celów rekrutacji”. (Jobvite 2014)

Czy jesteś biegły w technologiach informacyjno-komunikacyjnych?

Czy jesteś biegły w technologiach informacyjno-komunikacyjnych?

Media społecznościowe to coraz powszechniejszy element środowiska pracy i wygląda na to, że ten trend się utrzyma.

Co oferują media społecznościowe?

Co oferują media społecznościowe?

  • Wspólne sieci użytkowników! Kontakty!
  • Współpraca!
  • Możliwości rekrutacji!

Portale społecznościowe

Portale społecznościowe

94% wszystkich rekrutujących przyznaje, że zatrudniło kogoś za pośrednictwem LinkedIn. W 2014 r. z Facebooka i Twittera skorzystało odpowiednio 65 i 45% respondentów.