Wat is web2jobs?

web2jobs is een Europees project gericht op het versterken van digitale competenties en het overbruggen van de kloof tussen de werelden van onderwijs en werk. Acht partnerorganisaties uit de hele EU zullen samenwerken om een door Web 2.0 ondersteund employability programma aan te bieden ter ondersteuning van  werkloze oudere volwassenen.

Wat is het doel?

Het web2jobs project zal een uitgebreid ‘Train de Trainer’ programma ontwikkelen en testen voor aanbieders van beroepsonderwijs, employability trainingen en volwasseneneducatie. De focus van het programma zal liggen op het effectieve gebruik van Web2.0 en sociale netwerken ter verbetering van de employability van oudere volwassen werkzoekenden.

Hoe werkt het?

web2jobs zal zich richten op met name oudere opleiders die niet bekend zijn met en/of zich ongemakkelijk voelen bij het gebruik van sociale media en die dit momenteel niet inzetten om lerenden te ondersteunen. Degenen die uiteindelijke profiteren (werkzoekenden die 45 jaar en ouder zijn) zijn ook  degenen die naar alle waarschijnlijkheid het minst gebruik hebben gemaakt van sociale media bij het zoeken naar werk.

1

Het web2jobs project wordt door middel van een subsidie ​​gefinancierd door het EU Leven Lang Leren programma voor de ontwikkeling van vernieuwende op ICT gebaseerde inhoud, diensten, pedagogische benaderingen en praktijken voor een leven lang leren (kernactiviteit 3​​).

 

2

Onze samenwerking bestaat uit organisaties uit 8 Europese landen: Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk
web2work-2

web2jobs

  • Employability door middel van Sociale Media

      Wereldwijd onderzoek onder werkgevers benadrukt het toegenomen belang van sociale media bij werving:

    "94 procent van de respondenten gebruikt of is van plan om sociale media te gebruiken bij werving, een stijging van bijna tien procent ten opzichte van de 83 procent die gebruik maakte van sociale werving in 2010" (Jobvite, 2013).

Sociale Media bij werving

Sociale Media bij werving

“94% van de wervers gebruikt of is van plan om sociale media te gebruiken bij werving.” (Jobvite 2014)

Ben jij een ‘digital native’?

Ben jij een ‘digital native’?

Sociale media worden steeds gebruikelijker in de beroepspraktijk en deze trend lijkt zich voort te zetten.

Wat heeft Sociale Media te bieden?

Wat heeft Sociale Media te bieden?

  • Gedeelde netwerken! Connecties!
  • Samenwerking!
  • Wervingskansen!

Social Networking Sites

Social Networking Sites

94% van alle wervers meldt iemand te hebben ingehuurd via LinkedIn. Facebook en Twitter behaalden slechts respectievelijk 65% en 45% in 2014.